Sanken Việt Nam

Quy trình chống thấm

 • Sản phẩm: Còn
 • Liên hệ

THI CÔNG CHỐNG THẤM CÓ PHỨC TẠP NHƯ CHÚNG TA NGHĨ???

Sanken Việt Nam sẽ mang đến đáp án giải đáp thắc mắc trên, thi công chống thấm không phức tạp như chúng ta nghĩ , rất đơn giản và dễ thi công, chỉ cần làm theo các bước trong quy trình thi công chống thấm mà đội ngũ nhân viên SANKEN VIỆT NAM  đã đúc kết lại và đã đem đến chúng ta những quy trình thi công chống thấm cho từng hạng mục, SANNKEN VIỆT NAM còn cung cấp các vật liệu chống thấm dễ sử dụng và thân thiện với môi trường.

QUY TRÌNH CHỐNG THẤM BAN CÔNG

CÔNG ĐOẠN

CÁCH THỰC HIỆN

 1. VỆ SINH BỀ MẶT
 • Vệ sinh bề mặt sạch sẽ, đảm bảo bề mặt đanh chắc, không có cát, bụi.
 • Pha trộn sệt thật đều, bột BASE và PRIMER thành Vữa hồ Polymer

(theo tỷ lệ 4kg bột BASE : 0.5kg PRIMER : 0.5kg Nước)

để xử lý bề mặt xấu, lồi lõm, trám trét góc chân tường, những lỗ rổ lớn, hoặc khe nứt trên bề mặt, rồi dùng bay xây trám phẳng lại.

 1. LỚP LÓT LIÊN KẾT
 • Pha trộn đều hỗn hợp PRIMER + bột BASE (theo tỷ lệ 1 : 1)

(18kg PRIMER : 20kg bột BASE) , dùng Máy khuấy đều trong 3 phút.

 • Quét kĩ đều hỗn hợp [PRIMER + bột BASE] theo định mức 0,8kg/m²

(chờ khô từ 2h-4h)

 • Chờ lớp lót liên kết khô chắc tuyệt đối
 1. LỚP CHỐNG THẤM

Lớp OB thứ 1:

 • Pha trộn hỗn hợp chống thấm O-Phalt + bột BASE (theo tỷ lệ 9 : 7)

(18kg O-Phalt : 14kg bột BASE), dùng Máy khuấy đều trong 3 phút.

 • Quét kĩ đều hỗn hợp [O-Phalt + bột BASE] theo định mức 1.2kg/m²

(chờ khô từ 4h-6h)

 

Lớp OB thứ 2:

 • Pha trộn hỗn hợp chống thấm O-Phalt + bột BASE (theo tỷ lệ 9 : 7)

(18kg O-Phalt : 14kg bột BASE), dùng Máy khuấy đều trong 3 phút.

 • Quét kĩ đều hỗn hợp [O-Phalt + bột BASE] theo định mức 1.2kg/m²

(chờ khô từ 4h-6h)

(Sau 2-3 ngày, tiến hành bơm nước đầy vào để test chống thấm)

 1. LỚP BẢO VỆ
 • Sử dụng lớp phủ TOP SAND thay cho việc LÓT GẠCH

(quét TOP SAND theo định mức 0,4-0,7kg/m2)

Hoặc LÓT GẠCH

 

 

QUY TRÌNH CHỐNG THẤM BỒN HOA

CÔNG ĐOẠN

CÁCH THỰC HIỆN

 1. VỆ SINH BỀ MẶT
 • Vệ sinh bề mặt sạch sẽ, đảm bảo bề mặt đanh chắc, không có cát, bụi.
 • Pha trộn sệt thật đều, bột BASE và PRIMER thành Vữa hồ Polymer

(theo tỷ lệ 4kg bột BASE : 0.5kg PRIMER : 0.5kg Nước)

để xử lý bề mặt xấu, lồi lõm, trám trét góc chân tường, những lỗ rổ lớn, hoặc khe nứt trên bề mặt, rồi dùng bay xây trám phẳng lại.

 1. LỚP LÓT LIÊN KẾT
 • Pha trộn đều hỗn hợp PRIMER + bột BASE (theo tỷ lệ 1 : 1)

(18kg PRIMER : 20kg bột BASE) , dùng Máy khuấy đều trong 3 phút.

 • Quét kĩ đều hỗn hợp [PRIMER + bột BASE] theo định mức 0,8kg/m²

(chờ khô từ 2h-4h)

 • Chờ lớp lót liên kết khô chắc tuyệt đối
 1. LỚP CHỐNG THẤM

Lớp OB thứ 1:

 • Pha trộn hỗn hợp chống thấm O-Phalt + bột BASE (theo tỷ lệ 9 : 7)

(18kg O-Phalt : 14kg bột BASE), dùng Máy khuấy đều trong 3 phút.

 • Quét kĩ đều hỗn hợp [O-Phalt + bột BASE] theo định mức 1.2kg/m²

(chờ khô từ 4h-6h)

 

Lớp OB thứ 2:

 • Pha trộn hỗn hợp chống thấm O-Phalt + bột BASE (theo tỷ lệ 9 : 7)

(18kg O-Phalt : 14kg bột BASE), dùng Máy khuấy đều trong 3 phút.

 • Quét kĩ đều hỗn hợp [O-Phalt + bột BASE] theo định mức 1.2kg/m²

(chờ khô từ 4h-6h)

(Sau 2-3 ngày, tiến hành bơm nước đầy vào để test chống thấm)

 1. LỚP BẢO VỆ

(có thể không cần)

 • Pha trộn đều hỗn hợp PRIMER + bột BASE (theo tỷ lệ 1 : 1)

(18kg PRIMER : 20kg bột BASE) , dùng Máy khuấy đều trong 3 phút.

 • Quét kĩ đều hỗn hợp [PRIMER + bột BASE] theo định mức 0,8kg/m²

(chờ khô từ 2h~4h)

QUY TRÌNH CHỐNG THẤM BỂ XỬ LÍ NƯỚC

CÔNG ĐOẠN

CÁCH THỰC HIỆN

 1. VỆ SINH BỀ MẶT
 • Vệ sinh bề mặt sạch sẽ, đảm bảo bề mặt đanh chắc, không có cát, bụi.
 • Pha trộn sệt thật đều, bột BASE và PRIMER thành Vữa hồ Polymer

(theo tỷ lệ 4kg bột BASE : 0.5kg PRIMER : 0.5kg Nước)

để xử lý bề mặt xấu, lồi lõm, trám trét góc chân tường, những lỗ rổ lớn, hoặc khe nứt trên bề mặt, rồi dùng bay xây trám phẳng lại.

 1. LỚP LÓT LIÊN KẾT
 • Pha trộn đều hỗn hợp PRIMER + bột BASE (theo tỷ lệ 1 : 1)

(18kg PRIMER : 20kg bột BASE) , dùng Máy khuấy đều trong 3 phút.

 • Quét kĩ đều hỗn hợp [PRIMER + bột BASE] theo định mức 0,8kg/m²

(chờ khô từ 2h-4h)

 • Chờ lớp lót liên kết khô chắc tuyệt đối
 1. LỚP CHỐNG THẤM

Lớp OB thứ 1:

 • Pha trộn hỗn hợp chống thấm O-Phalt + bột BASE (theo tỷ lệ 9 : 7)

(18kg O-Phalt : 14kg bột BASE), dùng Máy khuấy đều trong 3 phút.

 • Quét kĩ đều hỗn hợp [O-Phalt + bột BASE] theo định mức 1.2kg/m²

(chờ khô từ 4h-6h)

Lót vải gia cường:

 • Quét góc O-Phalt 0.3kg/m², xử lí miệng lỗ và dán vải S (chờ khô từ 2h-4h)
 • Quét sàn O-Phalt 0.3kg/m², xử lí miệng lỗ và dán vải M (chờ khô từ 2h-4h)

Lớp OB thứ 2:

 • Pha trộn hỗn hợp chống thấm O-Phalt + bột BASE (theo tỷ lệ 9 : 7)

(18kg O-Phalt : 14kg bột BASE), dùng Máy khuấy đều trong 3 phút.

 • Quét kĩ đều hỗn hợp [O-Phalt + bột BASE] theo định mức 1.2kg/m²

(chờ khô từ 4h-6h)

(Sau 2-3 ngày, tiến hành bơm nước đầy vào để test chống thấm)

 1. LỚP BẢO VỆ
 • Pha trộn Vữa hồ POLYMER theo tỷ lệ [1kg XI MĂNG : 3kg CÁT : 0.6kg NƯỚC]

+ 5% PRIMER, trát đều Vữa Hồ Polymer thành lớp bảo vệ trên cùng.

Hoặc LÓT GẠCH

QUY TRÌNH CHỐNG THẤM HỒ BƠI

CÔNG ĐOẠN

CÁCH THỰC HIỆN

 1. VỆ SINH BỀ MẶT
 • Vệ sinh bề mặt sạch sẽ, đảm bảo bề mặt đanh chắc, không có cát, bụi.
 • Pha trộn sệt thật đều, bột BASE và PRIMER thành Vữa hồ Polymer

(theo tỷ lệ 4kg bột BASE : 0.5kg PRIMER : 0.5kg Nước)

để xử lý bề mặt xấu, lồi lõm, trám trét góc chân tường, những lỗ rổ lớn, hoặc khe nứt trên bề mặt, rồi dùng bay xây trám phẳng lại.

 1. LỚP LÓT LIÊN KẾT
 • Pha trộn đều hỗn hợp PRIMER + bột BASE (theo tỷ lệ 1 : 1)

(18kg PRIMER : 20kg bột BASE) , dùng Máy khuấy đều trong 3 phút.

 • Quét kĩ đều hỗn hợp [PRIMER + bột BASE] theo định mức 0,8kg/m²

(chờ khô từ 2h-4h)

 • Chờ lớp lót liên kết khô chắc tuyệt đối
 1. LỚP CHỐNG THẤM

Lớp OB thứ 1:

 • Pha trộn hỗn hợp chống thấm O-Phalt + bột BASE (theo tỷ lệ 9 : 7)

(18kg O-Phalt : 14kg bột BASE), dùng Máy khuấy đều trong 3 phút.

 • Quét kĩ đều hỗn hợp [O-Phalt + bột BASE] theo định mức 1.2kg/m²

(chờ khô từ 4h-6h)

Lót vải gia cường:

 • Quét góc O-Phalt 0.3kg/m², xử lí miệng lỗ và dán vải S (chờ khô từ 2h-4h)
 • Quét sàn O-Phalt 0.3kg/m², xử lí miệng lỗ và dán vải M (chờ khô từ 2h-4h)

Lớp OB thứ 2:

 • Pha trộn hỗn hợp chống thấm O-Phalt + bột BASE (theo tỷ lệ 9 : 7)

(18kg O-Phalt : 14kg bột BASE), dùng Máy khuấy đều trong 3 phút.

 • Quét kĩ đều hỗn hợp [O-Phalt + bột BASE] theo định mức 1.2kg/m²

(chờ khô từ 4h-6h)

(Sau 2-3 ngày, tiến hành bơm nước đầy vào để test chống thấm)

Bình luận