THI CÔNG CHỐNG THẤM HỒ BƠI

DAY 1: KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH


DAY 2 : Đội ngũ SANKEN kết hợp với đội ngũ thi công tiến hành thi công chống thấm.

QUY TRÌNH THI CÔNG CHỐNG THẤM

QUY TRÌNH CHỐNG THẤM HỒ BƠI

CÔNG ĐOẠN

CÁCH THỰC HIỆN

1.    VỆ SINH BỀ MẶT

ü Vệ sinh bề mặt sạch sẽ, đảm bảo bề mặt đanh chắc, không có cát, bụi.

ü Pha trộn sệt thật đều, bột BASE và PRIMER thành Vữa hồ Polymer

(theo tỷ lệ 4kg bột BASE : 0.5kg PRIMER : 0.5kg Nước)

để xử lý bề mặt xấu, lồi lõm, trám trét góc chân tường, những lỗ rổ lớn, hoặc khe nứt trên bề mặt, rồi dùng bay xây trám phẳng lại.

2.    LỚP LÓT LIÊN KẾT

ü Pha trộn đều hỗn hợp PRIMER + bột BASE (theo tỷ lệ 1 : 1)

(18kg PRIMER : 20kg bột BASE) , dùng Máy khuấy đều trong 3 phút.

ü Quét kĩ đều hỗn hợp [PRIMER + bột BASE] theo định mức 0,8kg/m²

(chờ khô từ 2h-4h)

ü Chờ lớp lót liên kết khô chắc tuyệt đối

3.    LỚP CHỐNG THẤM

Lớp OB thứ 1:

ü Pha trộn hỗn hợp chống thấm O-Phalt + bột BASE (theo tỷ lệ 9 : 7)

(18kg O-Phalt : 14kg bột BASE), dùng Máy khuấy đều trong 3 phút.

ü Quét kĩ đều hỗn hợp [O-Phalt + bột BASE] theo định mức 1.2kg/m²

(chờ khô từ 4h-6h)

Lót vải gia cường:

ü  Quét góc O-Phalt 0.3kg/m², xử lí miệng lỗ và dán vải S (chờ khô từ 2h-4h)

ü  Quét sàn O-Phalt 0.3kg/m², xử lí miệng lỗ và dán vải M (chờ khô từ 2h-4h)

Lớp OB thứ 2:

ü Pha trộn hỗn hợp chống thấm O-Phalt + bột BASE (theo tỷ lệ 9 : 7)

(18kg O-Phalt : 14kg bột BASE), dùng Máy khuấy đều trong 3 phút.

ü Quét kĩ đều hỗn hợp [O-Phalt + bột BASE] theo định mức 1.2kg/m²

(chờ khô từ 4h-6h)

(Sau 2-3 ngày, tiến hành bơm nước đầy vào để test chống thấm)

4.    LỚP BẢO VỆ

ü LÓT GẠCH MEN

KÈM THEO ĐÓ LÀ VIDEO THI CÔNG CHỐNG THẤM HỒ BƠI